Praktiserende læge “tørrer” patient af på Kontinensforeningen

ehr-1476525_1280

Jeg har for kun 5 minutter siden lagt røret efter at have talt med en fortvivlet mand, der lige havde forladt sin læges konsultation. Manden fortalte, at han led af både urin- og afføringsproblemer, og at det eneste hans læge havde givet ham som “hjælp” var Kontinensforeningens telefonnummer med den besked, at her kunne han tage et kursus!

Helt ærligt – hvad ligner det. Denne mand – og i øvrigt alle andre patienter med urin- og afføringsproblemer har ret til at blive udredt. Sundhedsstyrelsen har udgivet nationale retningslinjer for både anal- og urininkontinens – og dem skal de praktiserende læger være ajour med – OG – rette sig efter. Alt andet er fuldstændig uacceptabelt.

Hvorvidt man skal kalde denne hændelse for en kommunikationsbrist, uvidenhed eller slet og ret dårlig patientbehandling må være op til den enkelte læser at tolke – min mening er, at når en læge kan finde foreningens telefonnummer, så må det være den mindste kunst også at finde frem til hjemmesiden og se, hvilket formål foreningen arbejder for, og hvad vi kan informere patienten om. Kontinensforeningen er faktisk kun et klik væk!

I Danmark er der over 400.000 inkontinente, og Kontinensforeningen arbejder målrettet for at oplyse alle patienter, deres pårørende og sundhedssektoren – hvortil jeg går ud fra, man også kan regne de praktiserende læger – om, blandt andet hvordan en udredning foregår samt hvilke aktuelle behandlinger, der kan tilbydes patienterne alt efter diagnosen/diagnoserne.

Det er i første omgang den praktiserende læge, der skal foretager den fysiske udredning, og herefter tale med patienten om behandlingsmuligheder samt eventuelt henvise til specialafdeling til videre behandling.

Det gør langt de fleste læger heldigvis, men der er åbenbart (stadig) nogen, der ikke har fattet, at de skal hjælpe deres inkontinente patienter. Det er minimal care, der skal foretages ude i praksis. Det er helt på sin plads, at lægen også henviser til, at patienterne kan få en masse information og rådgivning gennem foreningen og hjemmesiden. Men vi kan som patientforening ikke også påtage os det fysiske arbejdet med at udrede og behandle patienterne.