,

Opdateret retningslinje vedr. behandling af urininkontinens hos kvinder

Sundhedsstyrelsen har opdateret den nationale kliniske retningslinje om behandling af urininkontinens hos kvinder.

Overordnet har retningslinjen fokus på udredning og behandling af urininkontinens hos kvinder. Retningslinjen er opdateret i 2020, eftersom det blev vurderet at der var kommet ny evidens på udvalgte emner, siden den oprindelige publicering i 2016. Opdateringen af retningslinjen har forbedret det videnskabelige grundlag for enkelte anbefalinger og afspejler nu den nyeste viden inden for området.

Du finder den opdaterede retningslinje her.