Sundhedsstyrelsen har opdateret den nationale kliniske retningslinje om behandling af urininkontinens hos kvinder.

Overordnet har retningslinjen fokus på udredning og behandling af urininkontinens hos kvinder. Retningslinjen er opdateret i 2020, eftersom det blev vurderet at der var kommet ny evidens på udvalgte emner, siden den oprindelige publicering i 2016. Opdateringen af retningslinjen har forbedret det videnskabelige grundlag for enkelte anbefalinger og afspejler nu den nyeste viden inden for området.

Du finder den opdaterede retningslinje her.