Nye test om urininkontinens og bækkenbundsproblematik

18457509-23428500-thumbnail

Listen over måleredskaber er blevet opdateret med tre test omhandlende urininkontinens og bækkenbunds-problematikker. Læs om ICIQ-UI-SF, MOS og VVS. Disse tre test nævnes også i de sidste nye kliniske retningslinjer for stress-urininkontinens.

Læs endvidere i forbindelse med informationerne – også Quickcard samt interview med Ulla Due om arbejdet med de kliniske retningslinjer.

Find artiklen hos Danske Fysioterapeuter her.