“Nåede du bussen uden læk i trussen” på årets Folkemøde på Bornholm

bornholm

bornholm

Stor tilstrømning og interesse for “Nåede du bussen uden læk i trussen” på årets Folkemøde på Bornholm.

Kontinensforeningen deltog ved formanden, Susanne Axelsen i debatten sammen med en kommunalpolitiker, en regionspolitiker, en praktiserende læge og Helle Skøtt, Kontinenssygeplejerske fra Randers.

Vi fik endnu engang sat inkontinens på dagsordenen, rokket ved tabuet og opfordret de mange tilhørere til at tale om inkontinens, uanset om det er dem selv, familie eller kolleger, der har lidelsen. 

Debatten var interaktiv og livlig. Tilhørerne deltog med deres ja/nej svarkort på spørgsmål undervejs.

På næste års Folkemøde debat kan Kontinensforeningen præsentere resultater fra vores undersøgelse af inkontinens og sygefravær på kommunale arbejdspladser.

Det glæder vi os til.

bornholm bornholm bornholm