Kontinensklinikken Odense Universitetshospital

Lægehenvisning er nødvendig. Patientklientellet er voksne kvinder og mænd med urininkontinens. Henvisningerne fra egen læge vurderes af kontinenssygeplejerske, fysioterapeut og læge i fællesskab.

Afhængig af tidligere anamnesen vil patienten modtage følgende inden første ambulante besøg:

 • informationsmateriale
 • væske- og vandladningsskema
 • anamneseskema.

Ved første ambulante besøg vil følgende undersøgelser blive foretaget:

 • optagelse af sygehistorie (resume af de udsendte skemaer)
 • urinflowmåling og residualurin bestemt ved ultralyd
 • urindyrkning
 • objektiv undersøgelse inklusiv gynækologisk undersøgelse og rektal exploration.

Der udarbejdes herefter behandlingsplan, som kan omfatte:

 • instruktion i bækkenbundsøvelser ved fysioterapeut
 • blæretræning og medicinsk behandling
 • rådgivning om drikkevaner og toiletbesøg
 • råd og vejledning om inkontinenshjælpemidler
 • instruktion i Ren Intermitterende Kateterisation (RIK).

Eventuelt suppleret med disse undersøgelser:

 • 24 timers blevejningstest
 • urodynamisk undersøgelse
 • cystoskopi
 • farmakologisk test.

Kontakt:

Kontinensklinikken Odense Universitetshospital
V/ Overlæge Lasse Raabjerg
Afdeling D, gynækologisk afdeling, 2. sal operationsgangen
AMKE (Ambulant Kirurgisk Enhed)
Søndre Boulevard 29
5000 Odense
Tlf. 66 11 33 33 – lokal 1561

Åbningstider:
Fredage mellem kl. 08.00 – kl. 15.00.