Kan inkontinens defineres som kronisk sygdom?

Jeg arbejder til daglig på et plejehjem med ældre, der er inkontinente. Mit spørgsmål er, om man kan definere inkontinens som en kronisk sygdom, når vedkommende er blevet udredt osv.?

Med venlig hilsen

Stine

Svar

Kære Stine

Når der er sket en fuld lægelig udredning og der er stillet en diagnose, skal der igangsættes en eller flere behandlinger ud fra diagnosen. Skønnes det fra lægens/speciallægens side, at disse behandlinger ikke giver resultat, er der tale om varig lidelse, og patienten skal herefter tilbydes et hjælpemiddel, der kan afhjælpe inkontinenssituationen bedst muligt – læs mere om dette i Servicelovens § 112.

Din arbejdsplads kan også indmelde sig som klinikmedlem og få alle informationerne om udredning, diagnoser, behandling og hjælpemidler fremsendt.

Du kan læse mere om dette her.