Inkontinent eller kontinent…

poses-1367416_1920

Jeg bliver ofte spurgt om, hvorfor Kontinensforeningen ikke hedder Inkontinensforeningen.

Svaret er, at foreningens navn skal signalere det formål, som vi arbejder for – nemlig at bryde tabuet og give medlemmerne en grundlæggende viden om forebyggelse, undersøgelser og de behandlingsmuligheder, der for langt de fleste kan føre til kontinens.

Samtidig er det også vigtigt at gøre opmærksom på, hvor afgørende det er hurtigst muligt at blive undersøgt og få fundet årsagen til inkontinensen.

Så hvad enten du har et barn med inkontinens, eller selv har generne, er budskabet:
Gå til læge, bliv undersøgt, få stillet en diagnose og begynd behandling.

Tabuet kan via viden brydes og ændres til åbenhed, så den inkontinente kan få en ligeværdig samtale med sine pårørende og med lægen.

Medlemmerne får via Kontinensforeningen netop den grundlæggende viden om de nyeste behandlingsmuligheder, der gør, at det bliver lettere at forklare sin læge om de konkrete inkontinensproblemer. Jo bedre forberedt du er på dit besøg hos lægen, jo lettere har din læge ved at komme frem til den korrekte diagnose og bedømme, om der her og nu kan igangsætte relevant behandling, eller om der skal henvises til en specialafdeling.

Ingen skal fastholdes i uvidenhed om behandling på inkontinensområdet – alle fortjener at blive udredt – og så vidt muligt blive kontinente igen. Men er det fx på grund af medfødte eller andre forhold ikke umiddelbart muligt at helbrede inkontinensen ved livsstilsændring eller bækkenbundstræning, har man krav på at blive vejledt om kirurgiske og medicinske behandlinger.

Erklæres din inkontinens kronisk, har du ifølge Serviceloven krav på at få rådgivning i valget af – citat fra loven: ‘det bedste og billigste’ hjælpemiddel, der afhjælper din inkontinens.

Frem for alt, skal hverken børn eller voksne – unge eller gamle – leve med inkontinens, eller lade sig nøje med “det går nok over” eller “det skal du lære at leve med”.