Inkontinensklinikkerne Københavns Kommune

Københavns Kommune tilbyder borgere over 65 år hjælp til problemer med urin- og afføringsinkontinens.

Er du under 65 år, skal du have en genoptræningsplan fra hospitalet for at modtage et forløb. Læs mere her.

Du kan få hjælp til at vurdere, hvad din inkontinens skyldes, vejledning om inkontinenshjælpemidler og træning af bækkenbunden.

Hvert lokalområde har medarbejdere med specialviden inden for inkontinens – både sygeplejersker og fysioterapeuter. Du kan blive tilbudt undersøgelse, vurdering, træning, vejledning og undervisning.

Kontakt:

Inkontinensklinikken Amager
Sundhedshuset
Hans Bogbinders allé 3, opgang 7, 1. sal
2300 København S
Tlf. 33 66 33 66

Inkontinensklinikken Vanløse
Sundhedshus Vanløse
Indertoften 10, Stuen
2720 Vanløse
Tlf. 33 66 33 66

www.kk.dk/inkontinens