Hvornår mon valgløfterne om renovering af skoletoiletterne bliver til noget?

skoletoilet

Endelig en person med pondus og faglig tyngde – professor Jens Christian Djurhuus – der tager sagen op, om konsekvenserne af heldagsskole og skolernes elendige toiletforhold.

Jens Christian Djurhus “slår i bordet” for børnene – og tak for det. Det støtter i den grad op om det, som Kontinensforeningen også kæmper for.

Vi må konstatere, at børn simpelthen ikke er indbefattet i den verden, der hedder arbejdsmiljø. De bliver budt nedslidte og dårligt rengjorte toiletter i den hverdag, som bliver længere og længere – ofte møder vores børn kl. 7 om morgen, og deres arbejdsdag slutter ofte først ved 16-17-tiden om eftermiddagen.

For de fleste børns vedkommende udarter deres aversion mod at benytte (‘klamme’) skoletoiletter sig “kun” til koncentrationsbesvær og utilpashed – men nogen kan få svære problemer med deres blære og tarm, fordi de fysisk overhører kroppens naturlige signaler om, at blæren og tarmen skal tømmes – de bliver i værste fald inkontiente.

Og netop inkontinente børn har det ekstra svært, fordi det pædagogiske personale som oftest ikke har værktøjskassen i orden til at hjælpe børn og forældre videre. Et fornuftigt valg er få den faglige viden i orden og dernæst henvise barnet og forældrene til sundhedsplejersken og egen læge. Alle børnehavepædagoger og lærere støder ind i børn med inkontinensproblemer – derfor er viden det bedste middel til at imødegå og hjælpe barnet, således at udredning og behandling hurtigst muligt igangsættes. Inkontinens er fysisk, og behandling foretages på børneinkontinensklinikker.

Et godt råd til alle, der i deres dagligdag omgås børn – find rådgivning på www.kontinens.org