Hvordan har et inkontinent barn det i skolen?

schoolgirl

Af Aase Randstoft Sekretariatschef, Kontinensforeningen
Kilde: KontinensNyt 2, 2010, s. 28-29

Download hele artiklen

Ifølge World Health Organization – WHO – er definitionen på mental sundhed: En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet.

Dette gælder alle mennesker – og i særdeleshed også vores børn. Har de ikke overskuddet – altså mentalt overskud – så får mange børn ikke en god og glad skoletid.

Og hvordan kan man have overskud, hvis man hele tiden skal være bange for at tisse eller lave i bukserne – være angst for at lugte eller have våde bukser. Det er umuligt at forlange – og spekulationerne om, hvorfor netop ‘jeg’ ikke kan holde mig, kan fylde så meget, at der simpelt hen ikke er koncentration nok til også at modtage undervisning.

De voksne skal tag ansvaret
Derfor er det så vigtigt, at de voksne omkring barnet – forældrene, lærerne, pædagogerne og sundhedsplejersken – tager ansvaret og sørger for, at barnet bliver henvist til udredning og behandling hos en læge og kontinenssygeplejerske, der har specialet.

Et barn har ikke mulighed for selv at klare situationerne med våde bukser, skiftetøj, vask og rent tøj selv – det er de voksnes ansvar.

Tænk bare, hvor hurtige vi er til at ringe til lægen, hvis barnet har en smule feber, hoster og nyser – hvis vi bare var lige så hurtige med at søge relevant hjælp, når barnet ikke har kontrol over sin blære eller tarm – så var alle 50.000 inkontinente børn godt hjulpet.

Straf og irettesættelser
Desværre ser virkeligheden for disse børn helt anderledes ud. Alt for mange børn misforstås og skældes ud. Små børn straffes med fx at skulle vaske sig selv og deres tøj. Det ville man aldrig forlange, hvis de havde kastet op efter et maveonde!! Den besked, som vi i Kontinensforeningen tit hører, at forældrene har fået, lyder oftest ’vent og se tiden an – det vokser dit barn fra’!

Hjælpemidler til daginkontinente børn
Både barnet og de voksne i barnets hverdag skal motiveres til at intervaltræne blæren, hvis det anbefales som del af behandlingen.

  • Før og imens behandling står på, kan barnet have glæde af en god bukseble
  • Skal barnet behandles med blæretræning, kan det være en god idé at anskaffe et intervalur
  • I dagtiden aftales det med børnehave, SFO og klasselæreren i skolen, at barnet frit skal kunne gå på toilettet, imens behandling pågår.

Ure til brug ved behandling af overaktiv blære og daginkontinens
www.bedwettingstore.com

Smarte ure med flere indstillingsmuligheder
Bipur kan købes hos Hjælpemiddelcentralen for blinde og svagtseende
Vibratoruret (rysteur) kan købes hos Scantone A/S
Visse sportsure har indstillige alarmer – spørg i en urforretning eller søg på nettet.
De fleste mobiltelefoner kan også indstilles til at vibrere eller bippe med timers intervaller.