Gastroenheden

I Gastroenheden på Hvidovre Hospital behandler vi patienter med afføringsinkontinens. Vores behandling er tværfaglig, hvorfor både læger, sygeplejersker og fysioterapeuter samarbejde omkring behandlingen af patienterne. Enheden har patientuddannelse for kvinder med afføringsinkontinens.

Hjemmesiden

På afdelingen har vi fokus på at øge opmærksomheden på afføringsinkontinens. Derfor har vi blandt andet udvidet vores hjemmeside, med uddybende information omkring behandling af afføringsinkontinens:

www.hvidovrehospital.dk/inkontinens

Hjemmesiden er information for både patienter og praktiserende læger eller andet sundhedsfagligt personale.

På hjemmesiden findes information om de forskellige behandlingstilbud vi har på afdelingen.

Som nyeste tiltag, har vi udviklet en patientuddannelse for kvinder med afføringsinkontinens. Patientuddannelsen er gruppebaseret og giver kvinderne mulighed for at møde andre kvinder i samme situation som dem selv. Foruden at præsentere patienterne for forskellige behandlingsmuligheder, møder de også tidligere patienter, der fortæller om deres behandlingsforløb. Patientuddannelsen sætter fokus på livskvalitet ved at tilbyde kvinderne et fortroligt rum, hvor de kan italesætte deres problemstilling og dele erfaringer med hinanden.

I kan læse mere her: https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/gastroenheden/Patientuddannelse/Sider/patientuddannelse-for-kvinder-med-affoeringsinkontinens.aspx