Holistisk tilgang til behandling – hvad betyder det?

Annonce

Vil du vide mere om inkontinens? Tryk her.

Vil du vide, hvad du selv kan gøre ved inkontinens? Tryk her.

Vil du vide mere om hjælpemidler? Tryk her.
holistic

Ordet ‘holistisk’ bruges oftere og oftere i forbindelse med sygdomsbehandling.

Holistisk betyder, at man betragter det hele menneske i et udrednings- og behandlingsforløb for at finde årsagen til sygdom eller symptomer.

Det vil sige, at behandleren nøje lytter til patientens egen forklaring på eller fortolkning af problemerne, for så efterfølgende med baggrund i faglige erfaringer og uddannelse at følge op med en uddybende samtale evt. efterfulgt af en fysisk undersøgelse.

Eksempel:

En patient går til lægen og fortæller, at der er problemer med maven. Det er i sig selv et spinkelt oplysningsgrundlag og et meget stort emne at starte undersøgelser på.

Lægen må ved samtalen tage sig god tid at spørge ind og lytte, for det kunne jo være, at der lå mere bag mavesmerterne end fx en virus eller indtagelse af dårlige fødevarer.

Når en læge kender sine patienter godt, er det lettere at få en uddybende snak om, hvordan det går hjemme, om børnene har det godt, om der er økonomiske problemer, om den seneste medicinske kur virkede – og meget mere opsamlet baggrundsviden om patienten fra tidligere besøg. På den måde kan lægen bedre nå ind til, hvad årsagen eller årsagerne kan være til mavesmerterne. Herefter kan læge og patient i fællesskab finde frem til, om det måske kan være en god idé forebyggede at ændre noget i hverdagen, fremfor straks at gribe receptblokken.

Tværfagligt samarbejde i et behandlerteam og kollegiale erfaringssamtaler er også med til at give patienterne en god behandling – for erfaringen viser, at vidensdeling på tværs af specialerne har stor betydning for både patient, læge og sundhedssektoren.

Det er også nødvendigt, at patientforeningernes viden inddrages, og at denne viden er opdateret og målrettet udviklingen af de informationer og det faglige værktøj, der ikke alene gavner medlemmerne, men er et løft for ‘begge sider af bordet’ i både den forebyggende og den helbredende behandling.