Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for fysiske varer

Hvem kan handle hos os?

Man skal være fyldt 18 år for at indgå en aftale/handle med Kontinensforeningen. Børn og unge under 18 år kan kun indgå aftaler via deres forældre eller andre, der lovligt kan handle på barnets eller den unges vegne.

Bestilling

På www.kontinens.org kan du bestille varer via vor website. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os.

Bemærk: Butikken kan kun ‘besøges’ på internettet – handel kan ikke finde sted fra foreningens administrationskontor.

Alle priser er inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser.

Når du handler på www.kontinens.org, indgås aftaler på følgende sprog:

Dansk

Det er ikke muligt at se tidligere ordrer ved login på websitet. Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til info@kontinens.org. Vi bestræber os på at besvare alle mails inden for 72 timer. Der tages forbehold for ferielukninger og mekaniske nedbrud.

Medlemskab

Du betaler for et år ad gangen. Indmeldelsesdatoen er fra den betalende dato. Når første år er gået vil du automatisk få fornyet dit medlemskab ved at beløbet automatisk bliver trukket fra dit Visa/Dankort. Klinikmedlemskaber med EAN-nr. får tilsendt en faktura. Der er først adgang til Kontinensforeningens medlemsside, når der er betalt kontingent.

Betalingsmåder

På www.kontinens.org kan der betales med:

Dankort: 0,00-50,00 DKK: 0,70 DKK

Dankort: 50,01-100,00 DKK: 1,10 DKK

Dankort: 100,01-500,00 DKK: 1,45 DKK

Dankort: over 500 DKK: 1,45 DKK +0,1 %

MasterCard (1,45DKK + 0,1 %)

Der kan kun betales med dansk valuta (DKK).

Der opkræves et kortgebyr ved brug af de forskellige betalingsmuligheder. Gebyret for at benytte de respektive betalingskort og -måder er oplyst ovenfor. Der tages forbehold for eventuelle gebyrændringer.

Når du gennemfører en online-betaling med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise betalingen, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort skulle blive misbrugt i en netbutik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i deres betalingssystem. Dermed er du faktisk bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1.200 DKK, hvis dit dankort misbruges ved brug af pinkode.

De data, du oplyser i forbindelse med et online-køb betalt med et betalingskort, er krypterede SSL. Det er altså kun PBS, der kan læse dem. Hverken netbutikken eller andre har mulighed for at læse dataene.

Beløbet hæves først på din konto, når varerne sendes fra www.kontinens.org. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Der kan ikke betales via efterkrav. Varen afsendes først, når indbetaling er registreret.

Fragt

Det koster et beløb at få din vare leveret. Fragten er inkluderet i den pris, du indbetaler via www.kontinens.org.

Der sendes normalt kun pakker inden for Danmarks grænser. Ønskes pakker sendt til udlandet, kontakt venligst Kontinensforeningens kontor – info@kontinens.org.

Fortrydelsesret på varer bestilt fra K-Shoppen

Du har altid 14 dages fortrydelsesret, når du hander på www.kontinens.org. Fortrydelsesretten løber fra den dag, hvor du har modtaget din vare.

Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder altså, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt.

Når fortrydelsesretten udnyttes, skal du selv betale portoen for at sende varen retur.

Varen sendes til:

Kontinensforeningen

co/ Jannie Dobel

Amager Strandvej 114C, 4. tv.

2300 København S

Du kan også fortryde ved at nægte at modtage varen på posthuset eller efter forudgående aftale at levere den personligt på ovenstående adresse i originalemballage.

Hvis du fortryder dit køb, tilbagebetales købesummen naturligvis til dig ved overførsel til din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen. Det er derfor vigtigt, at vi får oplyst såvel dit registreringsnummer som dit kontonummer.

Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – vedlæg kopi af eventuel forudgående korrespondance mv.

Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage og at få en kvittering for afsendelsen, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger efter her gældende reklamationsret.

Reklamationsret fysiske varer

Når du handler på www.kontinens.org, har du naturligvis 24 måneders reklamationsret. Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette er naturligvis betinget af, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Der skal reklameres inden rimelig tid efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget efter her gældende reklamationsret.

Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal det indsendes til vor adresse:

Kontinensforeningen

Co/ Jannie Dobel

Amager Strandvej 114C, 4. tv.

2300 København S

Når du returnerer varen, bedes du angive følgende:

Beskrivelse af fejlen

Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og at få en kvittering for afsendelsen, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger efter her gældende reklamationsret.

Har du sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation, vil du altid få tilsendt en mail, når vi har modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse/reklamation.

Privatlivspolitik for Kontinensforeningen

For at du kan indgå aftale om medlemskab på www.kontinens.org, har vi brug for de på www.kontinens.org anførte oplysninger markeret med *

Kontinensforeningens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Kontinensforeningen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Jannie Dobel, Daglig Leder
Adresse: Amager Strandvej 114C, 4. tv. 2300 København S
CVR:12 52 79 85
Telefonnr.: 53 80 07 08
Mail: info@kontinens.org
Website: www.kontinens.org

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger og oplysninger for personer, der henvender sig for service fra Kontinensforeningen:
– Almindelige personoplysninger:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

2) Oplysninger om ansatte og bestyrelsesmedlemmer:
– Almindelige personoplysninger:
o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
– Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o CPR-nummer

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
• Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
• Oplysninger fra sociale medier, der er offentligt tilgængelige

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
• Som led i foreningens aktiviteter herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
• Levering af varer og ydelser du har bestilt
• Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på ansatte og bestyrelsesmedlemmer:
• Håndtering af ansattes og bestyrelsesmedlemmers hverv og pligter i foreningen
• Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
• Opfyldelse af lovkrav
• Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
• Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
• Udøvelse af aktivitet i forhold til Kontinensforeningen, herunder deltagelse i arrangementer samt tilkendegivelse af støtte til holdninger og udtalelser.
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
• Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ansat eller bestyrelsesmedlem.

Medlemmer

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ansatte og bestyrelsesmedlemmer

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i over-ensstemmelse med følgende kriterier:
• Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ansatte og bestyrelsesmedlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Ved køb af fysiske varer:

Cookies:

En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde kan brugeren genkendes, fx på et websted, ved næste besøg.

Under bestilling af varer gemmes dit navn og adresse i en cookie på din computer, så de automatisk bliver udfyldt, hvis du besøger butikken igen. En cookie lagres på brugens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan slå cookies helt fra. Det eneste, disse cookies bruges til, er at genkende din computer.

Rent teknisk kan cookies deles op i to typer. Den ene type kaldes ”session cookies” – de holder styr på, hvad du har lagt i din indkøbskurv, mens du navigerer rundt på netbutikken. ”Session cookies” gemmes ikke på din computer, men forsvinder, når du lukker browseren.

Den anden type cookie kaldes ”permanent cookie”, og den gemmes som en tekstfil på din computer i ca. en måned. En ”permanent cookie” er med til, at vor server kan genkende din computer næste gang, du logger ind på vor website.

På www.kontinens.org anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer: I Internet Explorer slettes cookies under menuen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> ”Generelt” -> ”Browserdata/Slet cookies”.

Logstatistik

Logstatistik bruges på www.kontinens.org og betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv.

På www.kontinens.org anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter.

Kontakt os

Du kan kontakte os på telefon 53 80 07 08 – åbningstider indtalt på telefonsvaren eller via info@kontinens.org. Vi bestræber os på at besvare mails inden for 72 timer på  hverdage.

Sekretariatet
Tlf: 53 80 07 08
Mail: info@kontinens.org

Vores telefontid er mandag til onsdag kl. 9.00 - 12.00. Ellers er du altid velkommen til at sende en mail. 

© 2024 - Alle rettigheder tilhører Kontinensforeningen