Et tabu brydes kun, når det ofte nok kommer på dagsordenen!

tapedman2

Lad det være slået fast – inkontinens er stadig svært at tale om, især hvis man selv har problemet inde på livet. Vi er altså oppe imod et tabu – og hvem har lyst til at være den første, der bryder det?

Det har Kontinensforeningen – det er selve kernen i og formålet med foreningens arbejde.

Formålsparagraffen siger nemlig følgende:
Foreningens formål er landsdækkende at virke for at bryde tabuet om inkontinens, at informere om forebyggelse og behandling af inkontinens, samt at støtte forskning om forebyggelse og behandling af inkontinens.

Paragraffen rummer altså alt det, som Kontinensforeningen offentliggør i form af informationer på hjemmesiden, i temabladet K-Nyt samt gennem pjecer, bøger og film.

Kontinensforeningen er en lille, privat patientorganisation, der ikke modtager permanent offentlig støtte – altså det man kalder en NGO. Bestyrelsen og netværket af specialister udøver et enestående frivilligt og ulønnet arbejde, der gør, at foreningen fra stiftelsen i 1987 og til dato har kunnet rådgive og informere om behandling af børn og voksne med urin- og afføringsinkontinens.

Da både hjemmesidens indhold og tryksagerne er af høj faglig kvalitet, vælger mange professionelle behandlere at udlevere disse til deres patienter eller bruge informationerne som undervisningsmateriale.

Derfor er Kontinensforeningen både en forening for inkontinente og professionelle.

Kontakt gerne foreningens kontor, hvis du har viden om forebyggelse og behandling, der kan gavne andre. Ønsker du som patient, pårørende og behandler at blive interviewet til temabladet K-Nyt, er dette også en god indgangsvinkel til at vidensdele og hjælpe andre i samme situation – alle er velkomne med input.