Et er teori, men virkeligheden er ofte en anden

chessboard

Tidligere på året var jeg inviteret til at undervise på et overbygningsmodul om inkontinens for fysioterapeuter og sygeplejersker.

Det er altid spændende at komme ud og fortælle om Kontinensforeningens arbejde, og jeg beregner altid ekstra god tid til spørgsmål fra de fremmødte, fordi det oftest er deres input, der giver nye vinkler på inkontinensproblematikkerne.

Der var god gang i udvekslingerne – fra de rent praktiske informationer omkring medlemskab og foreningens hjemmeside til dialog om hvad kursisterne oplever i deres hverdag som behandlere. Der var specielt to ting, der slog mig.

1. Udfyldelse af VVS – en evig udfordring
Den ene gik på, at mange oplevede, at de inkontinente ikke udfyldte det udleverede væske-vandladnings-skema (VVS). Her fik vi en god snak om, hvor vigtigt det er, at behandleren tager sig tid til at forklare at skemaet er den vigtigste diagnostisk redskab. Fyldestgørende undervisning i udfyldelse af VVS kunne give patienten den motivation, der skal til, for at bruge de nødvendige 3 dage til at udfylde skemaet.

Udredningen er et samarbejde mellem patient og behandler, derfor er det et must, at begge parter er orienteret om og forstår forløbet.

2. Blebevillinger uden udredning
Det andet, der slog mig, var at flere nævnede, at kommunen (stadig) udstedte blebevillinger uden forudgående udredning fra de praktiserende læger. Det gav mig anledning til at nævne, at et hold specialister lige nu (2015) var ved at opdatere Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer om urininkontinens samt hensigten med Lov om sociale ydelser § 112.

Både de praktiserende læger og fagpersonale kender godt både retningslinjerne og § 112, men virkeligheden er ofte en anden.

Derfor er det vigtigt, at inkontinente er klar over, at de har krav på at blive udredt, diagnosticeret og behandlet hos deres læge, men også at de har en mulighed for økonomisk støtte fra deres kommune til et hjælpemiddel, hvis det viser sig, at behandlingsforløbet ikke er tilstrækkeligt for at afhjælpe deres inkontinensproblem.

I medlemsområdet findes uddybende artikler under artikeldatabasens afsnit ‘Serviceloven’ samt i K-Nyt nr. 1 fra 2015.