Din læge er din helbredsadvokat

helbredsadvokat

Når jeg har juridiske spørgsmål, spørger jeg en advokat. Når jeg har problemer med mit helbred, spørger jeg min læge til råds. Set i det lys, har jeg fundet på at give min læge en helt ny titel – nemlig ‘helbredsadvokat’ – et ord, som ikke findes i den danske ordbog, men som jeg hermed giver videre til alle bloggens læsere.

Det giver mig anledning til at fortælle, at det tidligere ikke var unormalt, at foreningen indimellem blev kontaktet med spørgsmålet: ‘Kan I ikke ringe til min læge og få en tid til mig – det er altså for pinligt at gøre det selv?’ – det sker faktisk stadig, men dog sjældent.

Nu vil vi naturligvis gøre meget for vores medlemmer med rådgivning om forebyggelse, diagnoser og behandlinger – informationer, der giver det bedste grundlag for hurtigt at ringe og få tid til det første besøg og få startet undersøgelserne hos den praktiserende læge – men det kræver, at man selv tager kontakt.

Det er i bund og grund viden om forundersøgelserne og alle behandlingsmulighederne, der fjerner ‘pinligheden’ og tabuet, og som giver den enkelte og deres pårørende de redskaber, der skal til, for at få en tilfredsstillende samtale med lægen.

Som patient skal du i dag være velforberedt – altså gøre dit hjemmearbejde – ellers kan din læge ikke agere som din helbredsadvokat.

Et af de punkter, hvor du som patient skal samarbejde aktivt, og som er en forudsætning for en vellykket udredning af dine inkontinensproblemer – og måske den vigtigste – er udfyldelsen af et 3-dages væske-vandladnings-skema (VVS). Dette skema får du med hjem fra din læge ved første besøg.

Skemaet samt dine egne forklaringer på symptomerne er nemlig den helt uvurderlige hjælp, der gør din læge i stand til at finde frem til årsag og diagnose.

Ved de opfølgende konsultationer er det også en god idé at have nedskrevet de spørgsmål, som hen ad vejen dukker op. På den måde opstår der et optimalt samarbejde mellem dig og din læge. Betragt derfor altid din læge som en helbredsadvokat – og vær ikke bange for at spørge og stille krav til relevante og forståelige forklaringer.