Det handler om formidling – god formidling

protesters

For omkring 10 år siden fik foreningens præsident, foreningens daværende formand og jeg en invitation fra et kommunikationsfirma, der (tilsyneladende) havde fundet opskriften på, hvordan tabuet om inkontinens kunne brydes. Se, det var jo ikke så dårligt, for det er netop det, foreningens vedtægters formålsparagraf går ud på.

Vi mødte derfor alle 3 velforberedte op på en fashionabel adresse i indre København og blev modtaget af et veloplagt team, hvor vi noterede os, at gennemsnitsalderen var omkring 25 år. Men ikke et ondt ord om de unge nyudklækkede cand. com.’er – så vi gik da også fra starten åbent ind i en dialog med grundlag i vores mange års erfaring omkring faglig formidling til patienter, pårørende og sundhedssektoren.

Da vi havde talt os godt varme og fremlagt historierne fra vores hverdag blandt patienter, pårørende og faglige kollegaer, fik vi beskeden om, at ‘viske tavlen ren og starte forfra’. Da det ofte kan være sundt at få andre vinkler på eget job, lyttede vi spændte og forventningsfulde.

Kommunikationsfirmaets ansatte havde helt sikkert brugt rigtig meget tid og mange af deres klients penge, før de var kommet frem til løsningen om, hvordan man bryder det tunge tabu om inkontinens.

Deres (“geniale” og eneste) løsning var – og hold nu fast kære læser – at bestyrelsen og jeg skulle lave en happening inde foran Christiansborg, hvor vi skulle stå og vifte med bind og bleer!!

Efter den udmelding vidste vi faktisk ikke, om vi skulle le eller græde – men vi valgte på en hurtig, diplomatisk, pæn men også meget bestemt måde at forklare, hvorfor vi ikke kunne arbejde sammen om den idé, hvorefter vi forlod mødet.

Forhåbentlig blev de unge, fremadstormende kommunikationsspecialister klogere. Vi blev i alt fald så kloge efter den oplevelse, at vi gik tilbage til foreningens kontor og udformede etiske regler for fremtidigt, eksternt samarbejde.

Konklusion
Når vi som patientforening indgår i et samarbejde med private firmaer, er det vigtigt at begge parter kender hinandens formål og etiske regler. Først da kan vi indlede et konstruktivt samarbejde med respekt for den dagsorden, der skal sætte behandling af inkontinente i centrum.

Efterskrift
Foreningen har siden det famøse møde haft samarbejde med andre særdeles dygtige og velforberedte kommunikationskonsulenter, der har haft en noget anden indgangsvinkel til, hvordan dialog med fagspecialister foregår.