Det behøver ikke være den stille folkesygdom

covermouth

Inkontinens kaldes ikke uden grund ‘Den stille folkesygdom’ – ‘folkesygdom’ fordi op mod en halv million danskere rammes – ‘stille’ fordi kun få taler åbent med deres pårørende eller lægen om deres problemer.

Inkontinens behøver ikke være en tabubelagt sygdom, men det må vi konstatere, at det er sådan, det desværre stadig er – også selvom den enkeltes livskvalitet påvirkes negativt. Inkontinente rammes både psykisk og socialt, og bliver der ikke sat ind med en korrekt behandling tidligt, kan inkontinens i visse tilfælde blive en permanent tilstand. Det er en af de mange vigtige grunde til, at den inkontinente selv og de pårørende er oplyst om, at udredning er vejen frem.

Uden korrekt diagnose – ingen behandling. Det er helt op til læge og patient at samarbejde om udredningen og finde den bedste løsning. Der er nemlig i dag en bred vifte af behandlingsmuligheder – men det kræver, at man selv tager initiativet og søger læge – gerne så snart generne starter. Det gælder både børn og voksne – inkontinens går ikke over af sig selv.

Tabuet og manglende viden om årsagerne og behandlingsmulighederne hindrer mange i at få hjælp. Ofte går inkontinente op til 5 år, inden generne bliver så markante og ødelæggende for deres liv, at de “tvinges” til at fortælle deres læge om problemet.

Kontinensforeningens informationer giver grundlæggende viden om udredning og behandling og motiverer den inkontinente til at opsøge lægen og medvirke aktivt i udredningen og valget af behandlingen.

Meld dig ind og bliv klog – det koster ikke en formue.