Borgerne bør vide mere om lægerne

18457509-21906549-thumbnail

Kilde: KontinensNyt 4, 2010, s. 12

Download hele artiklen

Denne artikel bygger på en undersøgelse fra Forbrugerstyrelsen og på interview med Henrik Køhler Simonsen, chef for Lif Uddannelse, og med Louise Steve, advokat i Lif.

Borgerne vil gerne have flere oplysninger om deres praktiserende læge, end de kan finde på www.sundhed.dk. Det viser en ny undersøgelse fra Forbrugerstyrelsen.

Også Lægemiddelindustriforeningen er tilhænger af åbenhed om lægernes efteruddannelse og deres samarbejde med industrien.

Danskerne vil gerne have flere informationer om deres praktiserende læge, end den offentlige sundhedsportal www.sundhed.dk stiller til rådighed. 67 % af respondenterne i Forbrugerstyrelsens undersøgelse mener fx, at det er vigtigt at vide, om lægen har efteruddannet sig.

Også hos Lægemiddelindustriforeningen mener man, at det er relevant for borgerne at have sådanne oplysninger, når de skal vælge praktiserende læge.

’Det kan være særdeles nyttigt for en patient, der fx har allergi, at kunne vælge en læge, der netop har efteruddannet sig inden for behandling af allergi. Det er i alles interesse, at borgeren ved mest muligt om lægens faglighed, interesser og specialer,’ forklarer Henrik Køhler Simonsen, chef for Lif Uddannelse, som tilbyder en lang række kurser til aktører i lægemiddelbranchen.

’Som patient er det vel betryggende at vide, at ens kommende læge, har holdt sig opdateret og fx kender til de nyeste behandlingsmetoder,’ tilføjer Henrik Køhler Simonsen.

Oplysninger findes allerede på nettet
Ifølge undersøgelsen vil 56 % af respondenterne gerne vide, om lægen har bijob i medicinalindustrien. Men heller ikke denne oplysning stiller www.sundhed.dk til rådighed.

Til gengæld kan borgerne ifølge advokat Louise Steve fra Lif finde oplysninger om deres læges eventuelle tilknytning til en lægemiddelvirksomhed på Lægemiddelsstyrelsens hjemmeside.

’Læger skal søge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse, hvis de udskriver lægemidler i deres daglige praksis og samtidig ønsker at være tilknyttet en lægemiddelvirksomhed. På Lægemiddelsstyrelsens hjemmeside kan alle se en liste over de læger, der har en sådan tilladelse,’ forklarer Louise Steve. Hun understreger, at det er i alle parters interesse, at eksisterende viden og ny udvikling indenfor lægemiddelterapi kommer lægerne til kendskab, og at dette sker på en etisk forsvarlig måde, herunder også at der er fuld åbenhed om samarbejdet.

www.lif.dk, januar 2010.