Blæretræning

blaretraen

Af Laila Ravnkilde Marlet, fysioterapeut med speciel viden om inkontinens, bestyrelsesmedlem i Kontinensforeningen
September 2013

Ved blæretræning træner du blæren i at kunne indeholde mere urin, inden du mærker tissetrang igen og får behov for at lade vandet. Blæretræning bruges, når man har problemer med hyppige vandladninger, fx hver halve eller hele time samt i forbindelse med natlig vandladning.

Blæretræning kan hjælpe dig til kontrollere din vandladning – og øge din livskvalitet fordi:

  • Du skal ikke længere på toilettet ’hvert andet minut’
  • Det giver dig frihed, at du ikke behøver vide, hvor det nærmeste toilet er, da du godt kan udsætte vandladningen lidt
  • Du er mere udhvilet om dagen og har lettere ved at overkomme de ting, du skal, da du ikke længere skal op om natten for at lade vandet
  • Du kan mere frit og med større sikkerhed deltage i de sociale aktiviteter, som betyder noget for dig, da du kan styre din vandladning.

Blæretræning, sådan gør du
Når du mærket vandladningstrang, kniber du i bækkenbunden i stedet for at går på toilettet, som du ellers ville have gjort. Du kan også forsøge at aflede din opmærksomhed på vandladningen ved bevidst at koncentrere dig om andre ting. Dette kan være medvirkende til, at din vandladningstrang mindskes og måske helt forsvinder, så du kan vente nogen tid med at gå på toilettet for at lade vandet.

Når du klarer at holde dig i 15 minutter, skal du øge til 30, og senere til 45 minutter. Senere øger du med 15 eller 30 minutter for hver vandladning. Målet er, at du formår at holde dig i 3-5 timer, og at du undgår at skulle op om natten.

Hvis du vil vide mere om blæretræning, skal du kontakte en fysioterapeut eller sygeplejerske med særlig viden om inkontinens. De vil kunne hjælpe dig.

Læs også Kontinensforeningens informationspjece ’Urgeinkontinens – den overaktive blære’.