Blæreskolen for børn

blaereskolen

Af Susan Ørbæk, Sundhedsplejerske og kontinenssygeplejerske, Børneinkontinensklinikken, Næstved Sygehus
September 2013

Kan man gå i skole og lære, hvordan man kan blive tør om dagen og om natten? – Ja, det kan man faktisk!
Piger og drenge, der er tilknyttet udredning og behandling på Børneinkontinensklinikken ved Næstved Sygehus, kan tilbydes undervisning i vores Blæreskole, der har fungeret ca. 1 år. Vi har derfor nu på Børneinkontinensklinikken fået god erfaring med vores ide om at udvikle et skoletilbud for alle de dejlige børn, vi ser her i vores klinik.

Vi kan som behandlersygeplejersker til denne gruppe børn se, at der sker det samme for børn – som for os voksne – når vi har en given problemstilling.

Vi søger tit efter – Er jeg den eneste, der kender dette her, og hvis andre har det lige sådan, hvordan og hvad gør de så?

Blæreskolen er et tilbud til de børn, der er tilknyttet vores udredning og behandling, og forældrene mødes også i fællesskab og deler spørgsmål, erfaringer, bekymringer, succeser og meget mere.

Som noget unikt for Børneinkontinensklinikken på Næstved Sygehus kan børnene komme ind i vores behandlingsforløb uden henvisning fra andre sundhedsprofessionelle.

Alle børn kommer i kontakt med klinikkens specialesygeplejersker, der arbejder engageret for at hjælpe og behandle børnene med deres inkontinensproblemer. Børnene er altid i centrum, men vi behandlere hjælper og rådgiver også forældrene med deres rolle i forløbet.

Blæreskolen
Barnet kan blive tilknyttet Blæreskolen efter det første møde hos en af sygeplejerskerne. Der er hold for henholdsvis drenge og piger i alderen 6 til 10 år.

Da pigers og drenges problemer kan være af lidt forskellig karakter, er de fleste hold kønsopdelt. Børnene bliver tildelt et hold bestående af 2 planlagte datoer, og ’skoletiden’ varer ca. 2 timer pr. holdgang. Der er omkring 10 børn på hvert hold.

Det er klinikkens specialesygeplejersker der varetager Blæreskolens koncept og forløb. Så børnene kender i forvejen, de ansigter og personer, de møder på holdet.

Børnene undervises i kroppens funktioner i forhold til deres problematik. Vi ser sammen en animationsfilm dels om 1 pige, dels om 1 dreng afhængig af holdene.

Filmenes pige- eller drengefigur har en problematik, som børnene kan genkende. Filmene bruges til at sætte gang i samtalen, om hvordan vi sammen kan løse problemerne.

Børnene inddrages så meget som overhovedet muligt i, hvad de har lært, hvad de har øvet og hvordan det er gået siden sidst osv.?

I Blæreskolen må man også ”blære sig”! Det gør vi meget ud af. Det er vigtigt, at børnene får ros – og roser sig selv – når de ændrer vaner.

Vi forklarer og underviser hele vejen igennem forløbet i hvad, hvorfor og hvordan børnene kan løse opgaven, og det gode ved skoletilbuddet er, at børnene meget ofte har masser af gode ideer de kan dele med hinanden.

Børnene får på denne måde en rigtig stor indsigt i, at de absolut ikke er alene i verden med deres inkontinensproblemer.

Succesoplevelsen for børnene er, når de føler sig ’normale’, og ved, at de selv kan gøre en indsats. På Blæreskolen og i afdelingen bruges forskellige materialer og metoder, der illustrerer, det vi taler om med børnene om.

Fx skal alle børn øve sig på noget, der kan være med til at løse deres inkontinensproblem – og de skal alle fortælle om deres egen situation.

Efterfølgende får børnene sammen med deres forældre en kort, enkel opfølgning efter deltagelse på holdet, således at der er fælles forståelse for deres plan til næste gang vi ses eller for situationen fremover.

På nuværende tidspunkt har Blæreskolen haft mere end 190 børn igennem Blæreskolens tilbud. Ca. 59 % af børnene har efterfølgende haft 1 konsultation hos behandlersygeplejerskerne, og forløbet er for de fleste på i alt 4-5 måneder.

På denne forholdsvis korte periode kan barnet nu være fri/eller tæt på at være fri for sin inkontinens. Det er derfor vigtigt, at barnet kommer i behandling så hurtigt som muligt.

Efter endt forløb på Blæreskolen, får alle børnene et diplom.

Forældrenes brug af Blæreskolen
Forældrene udveksler erfaringer og opretter netværk – mens børnene undervises. Den første gang hjælper en af sygeplejerskerne forældrene i gang, da der ofte er spørgsmål, som forældrene har brug for at få stillet og få svar på.

Mange forældre har allerede haft stor glæde af at dele tips og ideer. De allerfleste forældre har glæde af ikke at være alene med deres bekymringer og frustrationer omkring denne særlige problematik, der fylder meget i familiens hverdag.

Som afslutning på Blæreskolen samles alle til fælles spørgetid og opsamling.

Vi har foruden mange børn og forældres anerkendelse omkring Blæreskolen, nu den store glæde, at Trygfonden har anerkendt Børneinkontinensafdelingens tiltag og bevilget økonomisk støtte til Blæreskolen, hvilket vi alle er meget glade for.

Vi fortsætter udviklingen af Børneinkontinensklinikken og Blæreskolen, og vi glæder os samtidig til at se en masse nye børn, som vi også kan hjælpe med deres inkontinensproblemer.