kontinens

Bestyrelsen 2018 – 2019

Susanne Maigaard Axelsen

Susanne Maigaard Axelsen

Overlæge ph.d, urogynækolog

Formand

Ulla Due

Ulla Due

Ph.d. udviklingsfysioterapeut, Master of Science

Næstformand
Ansvarshavende redaktør for K-Nyt

Kasserer

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer

Vibeke Weltz

Læge

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Kaysen

Kirsten Kaysen

Kontinenssygeplejerske

Bestyrelsesmedlem

Charlotte Graugaard-Jensen

Cand med. Intern Lektor

Intern revisor

Jannie Dobel

Jannie Dobel

Sekretariatschef

Redaktør for K-Nyt

Mette Hulbæk

Mette Hulbæk

Kontinenssygeplejerske, ph d studerende

Bestyrelsesmedlem

Marianne Hüche

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

© 2019 - Alle rettigheder tilhører Kontinensforeningen