Befriende at få stillet en diagnose

diagnosis

Der er noget befriende ved at få stillet en diagnose, hvis man har gået og døjet med generende symptomer.

Korrekt diagnosticering af inkontinens kræver et nært og åbent samarbejde mellem patient og læge. Det er derfor vigtigt, at alle informationer fra patientside kommer på bordet under konsultationen. Også selvom det kan tage ekstra tid og måske endda føles grænseoverskridende.

Man bør i den sammenhæng som patient minde sig selv om, at inkontinens for lægen ikke er tabuiseret, men at der også her skal rådgives og behandles på lige fod med alle andre sygdomme, som lægen i sin dagligdag arbejder med.

En god forberedelse sammen med viden om forebyggelse, udredning og behandlingsmuligheder før besøget hos lægen er vigtige redskaber for begge parter.

Patient og læge skal med andre ord gøre sig umage og “tale samme sprog” – det giver en gensidig forståelse – og man kommer lettere og hurtigere ind til sagens kerne.

For mange inkontinente kan det være svært at sætte ord på, hvordan det generer dagligdagen og livskvaliteten –  også selvom man har kendt sin praktiserende læge længe. Inkontinens er desværre stadig forbundet med et tabu.

Men ord skal der på – det er 100 % nødvendigt for at få den korrekte og tilbundsgående udredning, før lægen kan stille diagnosen og rådgive eller opdage eventuelle bagvedliggende sygdomme.