Bækkenbundstræning til gravide og barslende kvinder

SorenBrostrom

Af Søren Brostrøm, Overlæge, gynækologisk afdeling, Herlev Hospital
Kilde: KontinensNyt 3, 2010, s. 19

Download hele artiklen

4 ud af 10 kvinder oplever urininkontinens i årene efter deres første fødsel
Hos mange er generne heldigvis forbigående, men har man haft inkontinenssymptomer i graviditets- og barselsperioden, fordobles risikoen for blivende inkontinens senere i livet. Udviklingen af stressurininkontinens, hvor de ufrivillige urinlækager er relateret til host, nys og anden fysisk anstrengelse efter graviditet og fødsler, skyldes formentlig en skade eller svækkelse af de muskler og bindevæv, der udgør urinrørets lukkeapparat. 1 ud af 10 kvinder udvikler inkontinens for tarmluft og afføring efter fødslen, hvilket ofte opleves som et mere belastende og mere tabubelagt problem end urininkontinens. Bristninger af lukkemusklen, der ses hos 2-5 % af førstegangsfødende, bidrager væsentligt til risikoen for at udvikle inkontinens for tarmluft og afføring.

Positiv effekt af efteruddannelse af personalet
Et hovedelement i forebyggelse og tidlig indsats overfor udviklingen af inkontinens i tilslutning til graviditet og fødsel har været efteruddannelse af sundhedspersonale med fokus på skånsomme forløsningsteknikker og bedre diagnostik og reparation af fødselsskader. Centralt i denne indsats står også træning og genoptræning af den gravide eller barslende kvindes bækkenbunds-funktion. Bækkenbundstræning kaldes også ‘knibe-øvelser’. Målet med knibeøvelserne er at opnå en hurtigere muskelsammentrækning før eller under fysisk anstrengelse samtidig med en øget muskelstyrke.

Forebyggende bækkenbundstræning giver positiv effekt
Videnskabelige studier har vist, at kvinder, der bækkenbundstræner under graviditeten, kan halvere risikoen for at få urininkontinens i slutningen af graviditeten eller i den tidlige barselsperiode. 3-6 måneder efter fødslen er det svært at påvise en blivende effekt af bækkenbundstræning. Muligvis fordi mange kvinder holder op med at træne intensivt. Hos kvinder, der allerede har symptomer på urininkontinens i deres graviditet, kan bækkenbundstræning hjælpe 1 ud af 5, og hos kvinder med inkontinens for afføring kan bækkenbundstræning hjælpe halvdelen. Det betyder formentlig meget, hvor intensivt man træner. De bedste resultater synes at være i træningsprogrammer med 12 ugentlige træningssessioner hos en specialuddannet fysioterapeut.

Offentlige tilbud om forebyggelse skåret væk
Desværre er alle tilbud om fysioterapeutisk fødselsforberedelse og -træning skåret væk på de danske hospitaler og udbydes nu kun af private aftenskoler m.v. Der tilbydes i reglen kun bækkenbundstræning til kvinder på hospitaler efter komplicerede fødsler, fx skader på lukkemusklen, mens kvinder der ikke vurderes at have behov for en tæt tværfaglig indsats må søge hjælp i privat regi. Med strukturreformen fra 2007 kan sidstnævnte også tilbydes i kommunalt regi, hvis hospitals- læge eller egen læge henviser til det, men det er uvist, hvor meget dette tilbud anvendes. Nogle primærkommuner vil henvise patienten til enekonsultationer med specialuddannede fysioterapeuter, mens andre vil tilbyde holdtræning. Der er behov for at tilbuddene kvalitetssikres og ensrettes på landsplan.

Danske Fysioterapeuter vedligeholder en oversigt over terapeuter, der kan henvises til ved behov for bækkenbundstræning se www.gynobsgruppen.dk.