Serviceloven

At gennemskue priserne på medicin

Kilde: forbrug.dk – Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Indholdet i medicinen er det samme, det virker mod de samme symptomer og sygdomme, og det bliver udleveret på baggrund af den samme recept. Alligevel ændrer prisen sig for hver gang forbrugerne får medicinen udleveret på apoteket. Det forvirrer forbrugerne, der løbende henvender sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om […]

Borgerne bør vide mere om lægerne

Kilde: KontinensNyt 4, 2010, s. 12 Download hele artiklen Denne artikel bygger på en undersøgelse fra Forbrugerstyrelsen og på interview med Henrik Køhler Simonsen, chef for Lif Uddannelse, og med Louise Steve, advokat i Lif. Borgerne vil gerne have flere oplysninger om deres praktiserende læge, end de kan finde på www.sundhed.dk. Det viser en ny […]

De fleste vidste det – men de sagde ikke noget!

Af Aase Randstoft, sekretariatschef, Kontinensforeningen Kilde: KontinensNyt 1, 2006, s. 25 Download hele artiklen En dag modtog Kontinensforeningen et brev med følgende ord: Kære Kontinensforening I lørdags var jeg til en 90-års fødselsdag ovre på Møn. Det var udmærket. Den gamle mand havde en god dag, og det var jo hovedsagen. Og jeg var med […]

Det endte alt for ofte med en ble

Af Christina Sommer, journalist Redigeret af redaktionssekretær Aase Randstoft, Kontinensforeningen Kilde: KontinensNyt 1, 2009, s. 26-27 Download hele artiklen Tørre borgere var ønsket. Langtfra alle inkontinente borgere i Sønderborg Kommune fik tidligere den hjælp, de havde krav på. Det har to fuldtidsansatte kontinenssygeplejersker nu lavet om på til glæde for borgerne og kommunens budget. En […]

Frit valg – Serviceloven §112

Af Anita Klindt, Cand.jur. Kilde: KontinensNyt 2, 2011, s. 14-15 Download hele artiklen Retten til at vælge leverandør af hjælpemidler Den 1. oktober 2010 blev Serviceloven ændret. Der blev indført en generel ret for borgeren til at vælge leverandør af det hjælpemiddel, der er bevilget. FØR 1. oktober 2010 var hovedreglen, at et hjælpemiddel blev […]

Hold fast i din ret som patient

Interview med formand for Region Hovedstadens Udvalg for Praksis og Forebyggelse Vibeke Rosdahl Af Annemette Schultz Jørgensen, freelancejournalist Kilde: KontinensNyt 1, 2009, s. 31-32 Download hele artiklen ‘De værste politiske sager er dem, hvor patienterne kommer i klemme mellem to systemer. Og der skal vi handle hurtigt som politikere’, siger Vibeke Rosdahl. Hun er formand […]

Principafgørelse om hjælpemidler

forbrugsgoder – merudgifter – engangsvaskeklude – engangshandsker Kilde: Ankestyrelsen Afgørelsesdato: 29-6-2011 Udsendelsesdato: 04-10-2011 Lov Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 – § 112 og § 113. Bekendtgørelse Socialministeriets bekendtgørelse nr. 743 af 27. juni 2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Resumé Engangsvaskeklude og engangshandsker […]

Set med patientens øjne

Af Annemette Schultz Jørgensen, freelancejournalist Kilde: KontinensNyt 1, 2009, s. 28-29 Download hele artiklen Ordkløveri mellem myndighederne har fået Johannes Sørensen til at havne mellem to stole, da hverken kommunerne eller regionerne vil betale for det udstyr til tømning af tarmen,som han har både krav på og stærkt brug for, for at få sin hverdag […]